تبلیغات
مهندسی خطوط راه آهن - آیین نامه "مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن"
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 5 مهر 1391

نشریه 301

مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن

تاریخ: 1384/07/06

درجه اهمیت: *****

Railway Track Super Structure General Technical Specifications

نشریه 301 سازمان مدیریت و برنامه ریز که به موضوع مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن می پردازد و در فصول مختلف اجزای مختلف خط و روسازی بالاستی را مورد بررسی قرار می دهد و در فصل پایانی نیز مباحثی کلی از دستگاه خطوط ارائه می کند. تدوین دستورالعمل روسازی راه آهن در دو بخش مدنظر قار گرفته شده است که بخش اول که همین نشریه می باشد و در بخش دوم ضوابط طراحی روسازی خطوط بالاستی راه آهن ارائه خواهد شد. مشخصات فنی و عمومی روسازی خطوط بالاستی راه آهن، دستورالعمل ارائه مشخصات لازم برای طراحی روسازی مناسب و ایمن برای عبور قطار با سرعت كمتر از 160 كیلومتر بر ساعت می باشد.

پروژة تدوین مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن در پژوهشكده حمل و نقل تعریف و انجام گردید بطوریكه پیش نویس اولیه آن توسط مهندسین مشاور توسعه راه آهن ایران (مترا) حاضر شد و تجدید نظر، تكمیل بخشهای اساسی و نظارت نهایی آن با همكاری آقای دكتر سید جواد میر محمد صادقی به انجام رسید. در تدوین این پروژه سعی شده است تا از مدارك و منابع اتحادیه بین المللی راه آهنها (UIC) و آئین نامه های معتبر دنیا نظیر AREMA و آئین نامه های بعضی از كشورهای اروپایی با در نظر داشتن معیارهای تجربی رایج در كشور استفاده شود.

این نشریه بیانگر معیارهای حداقل برای ایمنی است، چنانچه مطالعات خاص و بررسیهای دقیق تر در طراحی روسازی، استفاده از معیارهای بالاتر از معیارهای ارائه شده را نشان دهد، با ارائه مستندات مربوط به مطالعات و تائید كارفرما میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

فصل اول- مبانی و تعاریف

-1-1 مبانی

-2-1 تعاریف

فصل دوم- خط

-1-2 كلیات

-2-2 انواع خطوط راه آهن

-3-2 طبقه بندی خطوط

-4-2 مشخصات هندسی خط

فصل سوم- ریل

-1-3 كلیات

-2-3 مشخصات هندسی و خواص مكانیكی و شیمیایی ریلها

-4-3 انتخاب ریل

-5-3 درز ریل

-6-3 خرابیهای ریل

فصل چهارم- تراورس

-1-4 كلیات

-2-4 تراورسهای چوبی

-3-4 تراورسهای فلزی

-4-4 تراورسهای بتنی

-5-4 تراورسهای تركیبی

-6-4 نحوه انتخاب نوع تراورس

-7-4 تعیین فاصله بین تراورسها

-8-4 ضوابط حمل، نصب و نگهداری تراورسها

 -9-4 ضوابط كنترل كیفی انواع تراورس

فصل پنجم- پابند

-1-5 كلیات

-2-5 انواع پابند

-3-5 ضوابط كاربرد پابندها

-4-5 خصوصیات مكانیكی و تركیبات شیمیایی پابندها

-5-5 ضوابط كنترل كیفی پابندها

فصل ششم- بالاست و زیر بالاست

-1-6 وظایف بالاست

-2-6 وظایف زیر بالاست

-3-6 مقاطع عرضی بالاست، زیر بالاست و مشخصات هندسی آن

-4-6 مصالح مناسب برای بالاست

-5-6 آزمایش های كنترل كیفی بالاست

-6-6 حمل بالاست

-7-6 كیفیت بالاست

-8-6 مصالح مناسب برای زیر بالاست

-9-6 آزمایشهای كنترل كیفی زیر بالاست

فصل هفتم- دستگاه خطوط

-1-7 كلیات

-2-7 انواع دستگاه خطوط

-3-7 اجزاء دستگاه خطوط

-4-7 انشعاب

-5-7 تقاطع

-6-7 چلیپا (تقاطع- انشعاب)

-7-7 دستگاههای مخصوص سروته كردن لكوموتیو

یادداشت: جای آن دارد از استاد گرامی جناب دکتر میرمحمد صادقی که در تهیه این نشریه نیز بسیار مفید واقع شده اند یادی کنم که ورود من به فرایند نهایی کتاب غنی ایشان در زمینه مبانی و اصول طراحی روسازی بالاستی راه آهن افتخار بزرگی برایم می باشد. از استاد گرامی دکتر ذاکری نیز جهت آموزه های زیادی که از ایشان گرفته ام کمال قدردانی خود را به جای می آورم.

{ برای دریافت فایل نشریه و مشاهده تصاویر منتخب روی آنها کلیک کنید }

 

-طرح جلد-


-مقطع و ابعاد ریل UIC60-


-نمودار تعیین سختی ریل-

-برخی از انواع درز ریل-


-تراورس های بتنی منو و دی بلوک-


-اجزا مختلف پابند انعطاف پذیر وسلو-

 

-مقطع عرضی روسازی بالاستی یک خطه و دو خطه مستقیم و قوسی-


-انواع چلیپا-

 

 

فایل: pdf   | حجم:  5.8 Mb

گروه -  | 104 صفحه




طبقه بندی: آیین نامه های راه آهن، 
ارسال توسط عبدالکریم خلعتی
صفحات جانبی
انجمن گفتگو بانک منابع فارسی بانک منابع لاتین بانک مجموعه های طلایی بانک همایشهای داخلی بانک همایشهای خارجی بانک چندرسانه ای بانک نرم افزارها بانک پیوندهای فارسی بانک پیوندهای لاتین


نظر سنجی
کدامیک از دوره های آموزشی زیر را برای شروع فعالیتهای آموزشی و دانشگاهی این پایگاه انتخاب می کنید؟










پیوند های روزانه
تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به مهندسی خطوط راه آهن می باشد.