تبلیغات
مهندسی خطوط راه آهن - آیین نامه "مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن (نشریه 301)"

 

کد منبع:  KR5-FC01

نام اصلی منبع:

مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن (نشریه 301)

مولف و مترجم:

هیئت مولفین (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)

انتشار دهنده: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (سازمان مدیریت سابق)

زبان: فارسی

سال انتشار: بهار 1384

تعداد صفحه: 104

 

معرفی و کاربرد:

نشریه 301 سازمان مدیریت و برنامه ریز که به موضوع مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن می پردازد و در فصول مختلف اجزای مختلف خط و روسازی بالاستی را مورد بررسی قرار می دهد و در فصل پایانی نیز مباحثی کلی از دستگاه خطوط ارائه می کند. تدوین دستورالعمل روسازی راه آهن در دو بخش مدنظر قار گرفته شده است که بخش اول که همین نشریه می باشد و در بخش دوم ضوابط طراحی روسازی خطوط بالاستی راه آهن ارائه خواهد شد. مشخصات فنی و عمومی روسازی خطوط بالاستی راه آهن، دستورالعمل ارائه مشخصات لازم برای طراحی روسازی مناسب و ایمن برای عبور قطار با سرعت كمتر از 160 كیلومتر بر ساعت می باشد.

 

 

پروژة تدوین مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن در پژوهشكده حمل و نقل تعریف و انجام گردید بطوریكه پیش نویس اولیه آن توسط مهندسین مشاور توسعه راه آهن ایران (مترا) حاضر شد و تجدید نظر، تكمیل بخشهای اساسی و نظارت نهایی آن با همكاری آقای دكتر سید جواد میر محمد صادقی به انجام رسید. در تدوین این پروژه سعی شده است تا از مدارك و منابع اتحادیه بین المللی راه آهنها (UIC) و آئین نامه های معتبر دنیا نظیر AREMA و آئین نامه های بعضی از كشورهای اروپایی با در نظر داشتن معیارهای تجربی رایج در كشور استفاده شود.

این نشریه بیانگر معیارهای حداقل برای ایمنی است، چنانچه مطالعات خاص و بررسیهای دقیق تر در طراحی روسازی، استفاده از معیارهای بالاتر از معیارهای ارائه شده را نشان دهد، با ارائه مستندات مربوط به مطالعات و تائید كارفرما میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

 

یادداشت: جای آن دارد از استاد گرامی جناب دکتر میرمحمد صادقی که در تهیه این نشریه نیز بسیار مفید واقع شده اند یادی کنم که ورود من به فرایند نهایی کتاب غنی ایشان در زمینه مبانی و اصول طراحی روسازی بالاستی راه آهن افتخار بزرگی برایم می باشد. از استاد گرامی دکتر ذاکری نیز جهت آموزه های زیادی که از ایشان گرفته ام کمال قدردانی خود را به جای می آورم.

 

فهرست مطالب:

فصل اول- مبانی و تعاریف

-1-1 مبانی

-2-1 تعاریف

فصل دوم- خط

-1-2 كلیات

-2-2 انواع خطوط راهآهن

-1-2-2 خطوط با بالاست

-2-2-2 خطوط بدون بالاست

-3-2 طبقه بندی خطوط

-4-2 مشخصات هندسی خط

-1-4-2 عرض خط

-2-4-2 شیب عرضی ریل

-3-4-2 تراز عرضی خط

-4-4-2 اختلاف شیب طولی

-5-4-2 تراز طولی

-6-4-2 انحراف افقی خط آهن

فصل سوم- ریل

-1-3 كلیات

-2-3 مشخصات هندسی و خواص مكانیكی و شیمیایی ریلها

-4-3 انتخاب ریل

-5-3 درز ریل

-6-3 خرابیهای ریل

فصل چهارم- تراورس

-1-4 كلیات

-2-4 تراورسهای چوبی

-3-4 تراورسهای فلزی

-4-4 تراورسهای بتنی

-5-4 تراورسهای تركیبی

-6-4 نحوه انتخاب نوع تراورس

-7-4 تعیین فاصله بین تراورسها

-8-4 ضوابط حمل، نصب و نگهداری تراورسها

 -9-4 ضوابط كنترل كیفی انواع تراورس

فصل پنجم- پابند

-1-5 كلیات

-2-5 انواع پابند

-3-5 ضوابط كاربرد پابندها

-4-5 خصوصیات مكانیكی و تركیبات شیمیایی پابندها

خصوصیات مكانیكی و تركیبات شیمیایی پابند كا

-5-5 ضوابط كنترل كیفی پابندها

فصل ششم- بالاست و زیر بالاست

-1-6 وظایف بالاست

-2-6 وظایف زیر بالاست

-3-6 مقاطع عرضی بالاست، زیر بالاست و مشخصات هندسی آن

-4-6 مصالح مناسب برای بالاست

-5-6 آزمایش های كنترل كیفی بالاست

-6-6 حمل بالاست

-7-6 كیفیت بالاست

-8-6 مصالح مناسب برای زیر بالاست

-9-6 آزمایشهای كنترل كیفی زیر بالاست

فصل هفتم- دستگاه خطوط

-1-7 كلیات

-2-7 انواع دستگاه خطوط

-3-7 اجزاء دستگاه خطوط

-1-3-7 سوزن

-2-3-7 تكه مركزی

-4-7 انشعاب

-5-7 تقاطع

-6-7 چلیپا (تقاطع- انشعاب)

-7-7 دستگاههای مخصوص سروته كردن لكوموتیو

 

 

undefined

نسخه چاپی مطلب

فرمت: pdf    حجم: 321kb

undefined

فایل اصلی منبع

فرمت: pdf  حجم: 5.8Mb

فایل بصورت اسکن شده تهیه شده، در صورت نیاز به فایل با قابلیت کپی متون، ایمیل بفرستید

امتیاز منبع: *****

 
طبقه بندی: آیین نامه های راه آهن، 
ارسال توسط عبدالکریم خلعتی
صفحات جانبی
انجمن گفتگو بانک منابع فارسی بانک منابع لاتین بانک مجموعه های طلایی بانک همایشهای داخلی بانک همایشهای خارجی بانک چندرسانه ای بانک نرم افزارها بانک پیوندهای فارسی بانک پیوندهای لاتین


نظر سنجی
کدامیک از دوره های آموزشی زیر را برای شروع فعالیتهای آموزشی و دانشگاهی این پایگاه انتخاب می کنید؟


پیوند های روزانه
تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به مهندسی خطوط راه آهن می باشد.